Tuesday, April 22, 2014

Fernando Botero, The Arnolfini (after Van Eyck)Fernando Botero, The Arnolfini (after Van Eyck), 1960s